onsdag 26. januar 2011

Reaksjoner på Obamas tale til Kongressen

Obama fremførte sin State of the Union-tale i Kongressen i natt, som betyr at amerikanere ikke fikk se på sine favorittprogrammer kl. 21 i går kveld, men heller fikk en 61 minutters lang tale om rikets tilstand. Alle må ofre.

Innholdsmessig fokuserte Obama på nødvendigheten av at USA igjen må bli ledende internasjonalt innen innovasjon, teknologi og infrastruktur. Med Kinas president Hu Jintaos statsbesøk friskt i minne mante Obama til en ny innsats slik at USA igjen skal være verdens ledende nasjon innen utdanning, forskning og innovasjon.

Taktisk sett var talen et resultat av den strategien Obama har utarbeidet etter valgnederlaget, nemlig å vise seg fra en mer sentrumsorientert og samarbeidsvillig side. Etter desembers politiske gjennomslagskraft i Kongressen og januars gode meningsmålinger virker det som Obama allerede har børstet av seg nederlagsstøvet og er i gang med en kløktig strategi for å vinne gjenvalg i 2012. For eksempel var republikanernes offisielle mot-tale (som ble holdt av Representant Paul Ryan fra Wisconsin, nåværende formann av budsjettkomiteen) preget av lite uenighet med talens innhold, og Ryan fokuserte heller på alt det som demokratene har gjort de siste to årene som de er uenig i. Altså har Obama forsøkt en slags kooptering av republikanernes fanesaker (han tok til ordet for å redusere budsjettunderskuddet samt sa seg villig til å diskutere forbedring - men ikke reversering - av helsereformen) som han nok håper skal føre til at han blir sentrums naturlige valg.

Tea Party-favoritt Representant Michele Bachmann fra Minnesota hadde (på etterspørsel fra Tea Party Express) lagd sin egen mot-tale (kun CNN viste denne videoen av alle nyhetskanalene) som ble sendt via gruppens nettside. Hennes tale var mer fientlilig og kampvillig enn Ryans offisielle mot-tale. Et slikt stunt er jo nesten Sarah Palin verdig, men det virker ikke som republikanerne i Kongressen satte så veldig pris på seansen. 

For øvrig kan det noteres at dommerne på høyresiden i Høyesterett hadde mumlet en del om at kanskje de ikke kom i år, siden disse seansene har blitt mer politisk pep rally heller enn alvorsstund. George W. Bush-utnevnte Samuel Alito kom heller ikke (han var i Hawaii i et offisielt ærend), og også de konservative dommerne Antonin Scalia og Clarence Thomas holdt seg unna (i år som i fjor). Høyesterettsjustitiarius John Roberts kom derimot, og slapp en reprise av fornærmelsen som Obama leverte i fjor under talen da han motsa seg en Høyesterettsdom som åpnet for mer politisk innflytelse for businesser og fagforeninger i form av pengedonasjoner.

Hva er så dommen? Venstresiden i form av MSNBC mente talen mante frem minner fra J.F.K.s tid, mens Fox News mente talen var kjedelig og sikkert litt uærlig. What else is new...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar