torsdag 29. januar 2015

American Exceptonalism, eller: Jeg har skrevet bok!

Endelig. Etter en fem år lang doktorgrad, og fire års av-og-på arbeid med å gjøre om doktorgraden til noe som andre kanskje kunne ha lyst til å lese, er resultatet her:
American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World
I boken spør jeg: Hvordan påvirker amerikansk eksepsjonalisme amerikansk utenrikspolitikk? Hva er egentlig amerikansk eksepsjonalisme?
Det har lenge vært bred enighet om at amerikansk eksepsjonalisme er en svart/hvitt-identitet der USA fremstår i to meget ulike versjoner. Enten anser amerikanere USA som det lovede land langt der borte, isolert fra resten av den gamle, korrupte verden, eller som et land med en misjonerende hensikt – nemlig å aktivt skulle redde resten av verden fra seg selv. Disse to sidene av den eksepsjonalistiske mynten sies å ha to tilsvarende utenrikspolitiske tilnærminger – isolasjonisme eller internasjonalisme.


I denne boken utfordrer jeg dette svart/hvitt-bilde av amerikansk identitet og utenrikspolitikk. Jeg argumenterer for at amerikansk historie avdekker en mer eller mindre konstant utenrikspolitisk tradisjon som jeg kaller unilateral internasjonalisme, heller enn en at amerikansk utenrikspolitikk kan sees på som en pendel som svinger mellom isolasjonisme og internasjonalisme. Ved hjelp av et dypdykk i historiebøker avdekker jeg at amerikanske historikere ofte har skrevet om amerikansk eksepsjonalisme og utenrikspolitikk på en subjektiv heller enn objektiv måte. Jeg inviterer dermed (forhåpentligvis) til en samtale mellom statsvitenskapen og nyere, mer kritisk historie om det amerikanske selvbildet og de amerikanske utenrikspolitiske tradisjonene.


Boken utgis av Routledge, som en del av deres "Studies in U.S. Foreign Policy" serie.
Det vil etterhvert bli både kronikk og bokbad på Litteraturhuset av dette (antakeligvis fredag 27. februar), så følg med!