onsdag 8. desember 2010

Amerikanske reaksjoner på Wikileaks

Reaksjonene i USA på Wikileaks' siste stunt har vært ganske så fiendtlige. Dette gjelder både offentlig og mediarekasjoner.
Bortsett fra de helt forventede overdrevne reaksjoner fra høyresida (Sarah Palin har selvsagt ytret at Assange må jaktes på på lik linje med Osama Bin Laden) er det visstnok bred enighet blandt demokratene at Assange og Wikileaks på en eller annen måte nå har gått over streken og at de jobber i mot USAs interesser.

Diane Feinstein, demokratisk senator fra California og komiteforkvinne for Senatets etterretningskomite, skriver i Wall Street Journal at Assange må tiltales i henhold til Spionasjeloven fra 1917, som makes it a felony for an unauthorized person to possess or transmit "information relating to the national defense which information the possessor has reason to believe could be used to the injury of the United States or to the advantage of any foreign nation." 
Men nå er det også ytrings- og pressefrihet i USA, og om Assange kan kategoriseres som "spion" er vel et av mange spørsmål som må besvares. Det er interessant å tenke tilbake på da New York Times publiserte de såkalte "Pentagon Papers" i 1971 (den "top-secret" graderte interne historien om USAs involvering i Vietnamkrigen fra 1945-1967 utført av Pentagon, som viste at Kennedy- og Johnson administrasjonene hadde løyet til det amerikanske folket). Daniel Ellsberg, en militæranalytiker, lekket disse papirene til Kongressen og til New York Times, som publiserte deler av denne informasjonen. Nixon-administrasjonen forsøkte å stoppe publiseringen i retten, men fikk ikke medhold for tiltale under Spionasjeloven av 1917 da dette gjalt publisering og ikke spionsje. Hør National Public Radio (NPR) diskutere sammenligningen mellom disse to sakene her.
 
Matt Lauer - programleder for NBCs "The Today Show" (USAs God Morgen Norge) uttalte på tirsdag at "den internasjonale jakten på Assange er over" i forbindelse med hans arrestasjon. En slik beskrivelse er vel mildt sagt overdrevet.

Så har vi prestisjefylte Columbia University og dets populære School of International and Public Affairs (SIPA) som 30. november i en email til sine studenter frarådet å diskutere/linke til Wikileaks på deres Facebook eller Twitterprofiler, da dette kunne svekke studentenes sjanser i framtida mht til ansettelse i det offentlige. Den negative reaksjonen på emailen førte til at Columbia deretter trakk tilbake emailen og følte det nødvendig å understreke universitetets støtte til ytrings- og pressefrihet.

I det hele tatt - vi ser en type reaksjon som får en til å lure på hva som er hovedformålet til politikere, utdanningsinstitusjoner og pressen i USA: Støtte opp om offentlige uttalelser eller oppfordre til åpenhet, kritisk sans og debatt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar