fredag 13. januar 2012

For the record...

Er blitt intervjuet av Dagen og i den forbindelse har journalisten tatt seg noen friheter med hvordan mine uttalelser blir satt i sammenheng med andres uttalelser. Artikkelen handler om hvordan de kristenkonservative ser på Mitt Romneys kandidatur, både med hensyn til hans tidligere "liberale" politiske fortid i Massachusetts, samt hans religion (Romney er mormoner). Dette er et viktig tema siden de kristenkonservative utgjør en viktig velgergruppe i Det republikanske partiet. Men deres innvirkning er nok mer viktig på grunn av deres aktivisme og engasjement (hjelpe til med organisering av valgkamp etc.) enn i deres tall.

Uansett. Journalisten siterer Geir Lundestad på at valgdeltakelsen i årets valg kan bli så lav som 25 % dersom alle de kristenkonservative sitter hjemme på valgdagen. (Om han er korrekt sitert vet jeg ikke.) Deretter skriver journalisten at "Restad er enig" noe jeg slettes ikke er. Jeg tror noen kristenkonservative lar være å stemme i november dersom Romney blir deres kandidat, men jeg tror effekten helst merkes av deres labre deltakelse i den generelle valgkampen, heller enn i lave stemmetall. Lundestad siteres også på at valgdeltakelsen ligger rundt 40 % i USA, noe som ikke stemmer. (Igjen vet jeg ikke om dette er korrekt sitert.) I 2008 var den relativt høy (i amerikansk kontekst), på hele 56.8 %.

Record sorted. Ta tar jeg helg og reiser til London!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar